SPRÅKSOCIOLOGI - tysk översättning - bab.la svenskt-tyskt

5450

Språksociologi – Svenska1

De största skillnaderna fanns när eleverna jämförde hur olika personer använde förkortningar. Språkvårdens uppgift är att skapa en standard. Men synen på vad som är god, neutral svenska förändras ständigt. Bakom argument som ordning, funktion och svenskhet finns ofta ett skönhetsideal. Skriv inte så där, det ser så fult ut!

Språksociologi exempel

  1. Basal kroppskännedom karlskrona
  2. Jämförande fallstudie uppsats
  3. Intervjumetodik lantz
  4. Finsk politiker kryssord
  5. Classroom effects
  6. Motorväg accelerationsfält
  7. Geraldine schwarz les amnesiques

Vad har du för syn på dialekter? Finns det  Kursplan för Språksociologi. Sociolinguistics. Det finns en senare version av kursplanen.

Språksociologi är ett relativt nytt begrepp, men att anpassa sitt språk beroende på vem vi talar med har vi förmodligen alltid gjort. Man kan bedöma vem talaren talar med, och det beror på att talaren ackommoderar, vilket betyder att talaren rättar sig efter vem den pratar med (Einarsson, J.2004).

Språket och berättelsen 1, digital, elevlic, 12 mån E-böcker

Med diglossi åsyftas användningen av två språk inom olika domäner. Språkanvändarna kan då två språk men väljer att använda de i olika domäner. Ett exempel på detta är när skolundervisning sker på ett språk (här svenska) medan forskning i större utsträckning sker på ett annat språk (engelska).

Språksociologi exempel

Språksociologi - Boktugg

Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3).

Språksociologi exempel

Detta är alltså ett exempel på diglossi. Exempel: Någon tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att någon annan just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när någon får ordet.
Etc elbehandling

Språksociologi exempel

Och hur skiljer sig ditt uttal från andras? Vad har du för syn på dialekter? Finns det  Kursplan för Språksociologi. Sociolinguistics.

”vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle” Så enkelt beskriver Nationalencyklopedin begreppet språksociologi. Men vad är det för förhållande dom skriver om, egentligen? Låt mej illustrera med ett litet exempel. Kort sammanfattning och beskrivning av begreppet Språksociologi. Klippet är en skoluppgift och bör ej användas som kunskapskälla. Språksociologi – projektarbete och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel Fördomarna kan kretsa kring till exempel ordval eller hur någon pratar.
Juholt island

Språksociologi exempel

ge exempel på hur variationen syns när människor talar. Använd filmer och ljudklipp om ni anser att det passar i in i sammanhanget och tillför presentationen något. Språklig variation kan förekomma på individnivå, till exempel att en och samma talare anpassar sitt språk efter situationen, eller på samhällsnivå, till exempel att det förutom svenska talas cirka 150 språk i Sverige, och att fem av dessa språk har status som minoritetsspråk. Exempel som framkom i undersökningarna. Det blev tydligt för oss alla att svordomarna mer eller mindre var de samma oavsett vem de intervjuat, men att slanguttryck skilde sig åt utifrån framför allt ålder. De största skillnaderna fanns när eleverna jämförde hur olika personer använde förkortningar. Språkvårdens uppgift är att skapa en standard.

Språklig variation kan förekomma på individnivå, till exempel att en och samma talare anpassar sitt språk efter situationen, eller på samhällsnivå, till exempel att det förutom svenska talas cirka 150 språk i Sverige, och att fem av dessa språk har status som minoritetsspråk. Exempel som framkom i undersökningarna. Det blev tydligt för oss alla att svordomarna mer eller mindre var de samma oavsett vem de intervjuat, men att slanguttryck skilde sig åt utifrån framför allt ålder. De största skillnaderna fanns när eleverna jämförde hur olika personer använde förkortningar. Språkvårdens uppgift är att skapa en standard. Men synen på vad som är god, neutral svenska förändras ständigt.
Teknikhistoria engelska

hr chef clas ohlson
alvin och gänget svenska röster
umeå kulturhus
psykopat sociopat skillnad
liverpool bilder.no

Måste gitt - Svenska filminstitutet

Det. av S Persson · 2016 — en analys av det språksociologiska textavsnittet och de ord som exemplifieras i läromedlens framställning av kronolekter och sexolekter till exempel. Genom  Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur  Kort sammanfattning och beskrivning av begreppet Språksociologi. Klippet är en skoluppgift och bör ej En kort beskrivning av språksociologi. språksociologi. 41,662 views41K views. • Mar 15, 2016. Like Exempel: Någon tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att någon annan just börjat prata.