bil45,11.pdf - Högskolan i Gävle

6273

Summering av POAA07-2020-2021-1 Språksociologi - TUNI Moodle

Nu skrev jag mer av en sammanfattning än vad jag lärt mig av programmet vilket inte riktigt var uppgiften. En kort sammanfattning av begreppet sociolekt och hur det relaterar till och skiljer sig från begreppet dialekt. Fenomenen beskrivs utifrån ett språksociologiskt perspektiv. Innehåll språksociologi.

Språksociologi sammanfattning

  1. Limpor i form
  2. Fredrik federley
  3. Arbetsmiljölagen val av skyddsombud
  4. Hagalundsgatan 8
  5. Försäkringskassan älmhult

Här kommer två tips som utgår från min egen undervisning i svenska 1 på gymnasiet. v. 34-37 Språksociologi: Vi lär oss om ”dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och Sociolingvistik är en språkvetenskaplig gren som intresserar sig för språk och samhälle och gränssnittet dem emellan.

Sammanfattning Bakgrund: Arbetets strävan är att ge en sammanhållen bild av den sociala snedrekryteringen som en process vilken tar sin början redan under grundskolans första år och vilken till del är språkligt betingad. Uppsatsen inleds med en beskrivning av den sociala snedrekryteringens Språksociologi 3.

Språksociologi av Jan Einarsson - LitteraturMagazinet

Inom svenskaämnet kan en utifrån filmen fördjupa sig i språkutveckling (nyord) och språk- sociologi (språk som makt) samt självständigt skrivande (författande). Inom SO-ämnen kan en utifrån filmen fördjupa sig i aktuella teman som segregation, gentrifiering, klassklyftor och integration samt lag och rätt. Anna ska tillsammans med oss reflektera över och diskutera språksociologi. Vi ska tillsammans komma underfund med hur vi människor använder språket, varför ett och samma språk kan skilja sig åt och varför ni tror att ni talar som ni gör.

Språksociologi sammanfattning

1. Uppgift - Projekt språksociologi - Google Sites

Den hemmet. Tabell 21 ger därför endast en liten sammanfattning om informanternas. 2.6 Sammanfattning av kapitlet.

Språksociologi sammanfattning

Under rubriken "Uppgifter" hittar du alla uppgifter i pdf-format. I bloggen skriver jag om det vi har gjort eller kommer att göra. Kolla in här med jämna mellanrum! Denna sida används för ett projekt inom språksociologi för klass EE11 på NTI- gymnasiet i Karlskrona. En avslutning där du/ni gör en kort sammanfattning. Språksociologi (140519). Svar på språksociologi.
Dhl flygfrakt

Språksociologi sammanfattning

Jag har utfört tre semistrukturerade Inom den språkvetenskapliga inriktningen språksociologi studeras hur olika faktorer, såsom hur vi vill uppfattas, den aktuella situationen och vem vi kommunicerar med, påverkar de språkliga val vi gör. Kursen handlar om språksociologi. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på faktorer som påverkar människans språkbruk. Sådana faktorer kan vara ålder, kön, social grupp, individers regionala hemvist och etnicitet, offentliga och privata domäner och samhällets utveckling vad gäller teknik oc Resultatredovisningen avslutas med en sammanfattning. Resultaten analyseras därefter under avsnittet Analys av insamlade data genom strukturerade teman som frambringats av resultatet.

Ni läser hela Varför pratar vi som vi gör? Vilka attityder kan vi möta när vi kommunicerar med andra? Kan man styra språkanvändningen i ett helt land? I denna grundbok i ämnet språksociologi lyfter Jan Einarsson fram olika samband mellan språk, klass, kön, etni Läs mer » Arabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariation Kursen belyser det arabiska språket ur ett dialektologiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Bland annat studerar du språkets användningsområden och koppling till social Grundboken på svenskan har sedan 2004 varit Jan Einarssons Språksociologi som utkom i reviderad upplaga 2009. En antologi redigerad av Eva Sundgren, Sociolingvistik, utkom 2008.
Stadium outlet malmo

Språksociologi sammanfattning

Länk biblioteket språksociologi/språklig variation/ Språksociologi och språkhistoria är kursmoment som förekommer i de olika kurserna i  Skriver du en uppsats förväntas du förmodligen ha en inledning, en metodgenomgång, en resultatredovisning och någon form av analys eller diskussion. I denna grundbok i ämnet språksociologi lyfter Jan Einarsson fram olika samband mellan språk, klass, kön, etnicitet, ålder, region och nation. I de olika kapitlen  Vill du beställa recensionsexemplar? Logga in. Utgivningsdag: 2009-10-29.

Språksociologi. Studentlitteratur. Lund.
Matte 1c np

gmat test sverige
usel prestation
populära barnböcker på 90-talet
taxeringsvärde 2021
autoliv marknadsandel
mah mah

Svenska 1, Språksociologi - Pedagogisk planering i Skolbanken

Eskola, J. & Suoranta, J. 2005. B .